Friday, 21 November 2008

ನನ್ನ ನೆನಪು

ನನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮರೆಮಾಚಿ
ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಳಿಸಲಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವೆ
ನನಗೇಕೊ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ
ನೀ ನನ್ನನ್ನೆಂದೂ ಮರೆಯಲಾರೆ

ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನನ್ನ ನೆನಪು ನಿನ್ನ ಕಾಡುತ್ತದೆ
ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯಾಗಿ
ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಉರಿಸಿದ ಹಣತೆ
ನೀನೆಂದೂ ನಂದಿಸಲಾರೆ

ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನುಸುಳಲು
ನಿನ್ನ ಹ್ರದಯ ವಿಲಿವಿಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತದೆ
ವಿವಶತೆಯ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ
ನೀನೆಂದೂ ಹೇಳಲಾರೆ

No comments:

About Me

My photo
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಿರುಪದ್ರವಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ