Friday, 21 November 2008

ನನ್ನ ಹುಡುಗಿಗಾಗಿ

ಯಾವಾಗಲೊಮ್ಮೆ ಕನಸುಗಳ ಜೊತೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ
ನಿನ್ನನ್ನು ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ
ಒಬ್ಬಂಟಿ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳೇ ಸಂಗಾತಿ ನನಗೆ
ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ

ಇರುವೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಾವುದ ದೂರ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವೆ
ಪ್ರತೀ ಎದೆ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ

ಯಾವುದೇ ಶರತ್ತು ನಾನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ
ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನಿನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೆ

ಒಂದು ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದು ಭಾಷೆ ನೀಡಿದ್ದೆ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತೀ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವೆ

ಈ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ
ಹಾಗೇ ನಿನ್ನ ನೆನಪಾದಗೆಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ

No comments:

About Me

My photo
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಿರುಪದ್ರವಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ