Saturday, 4 April 2009

ಲೋಕದ ನಿಯಮ

ಈ ಲೋಕದ ನಿಯಮವೇ ಹೀಗೆ
ಆಸರೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಆದರಿಸುವರಿಲ್ಲ
ಬೇಡವಾಗಿದಾಗ ಬಂದು ಕೇಳುವರೆಲ್ಲಾ

ಬಾಯಾರಿದವನಿಗೆ ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಡುವರಿಲ್ಲ
ಬೇಡವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕರೆದು ಕೊಡುವರು ಹಾಲು ಬೆಲ್ಲ
ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡರು
ಕಾಣದಂತೆ ಸಾಗುವ ನಾವು ಜಾಣ ಕುರುಡರು

ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ
ದ್ವೇಷಿಸುವವರೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರಾಗ
ಅದೇ ನಮಗೇನಾದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಬೇಕಾದರೆ
ಮೂರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವೆವರೆದುರು

1 comment:

vishnu said...

I never seen you will do like this.

Superb and great!
Keep it up!

About Me

My photo
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಿರುಪದ್ರವಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ