Sunday, 19 April 2009

ನನ್ನವಳು

ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲ
ಆದರೂ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಿತ್ತು
ಯಾಕೆಂದರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೆಯಲ್ಲವೇ ನೀನು

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ
ನಿನ್ನಲ್ಲೆ ಸೇರಿಹೋದ ಮನಸ್ಸು ನೀ ನನ್ನ
ಜೊತೆ ಸೇರಿದರೂ ಮರಳಿ ಬರಲೊಲ್ಲದು

ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂವಿರಲಾರದು
ಆದರೆ ಬಾಳ ದಾರಿಯ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ನೀನಿರೆ
ಚುಚ್ಚುವ ಮುಳ್ಳಿನ ನೋವೂ ನಲಿವಿನಂತೆ

No comments:

About Me

My photo
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಿರುಪದ್ರವಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ