Sunday, 19 April 2009

ಹೇಳದೇ ಹೋದವಳಿಗೆ

ನೀ ನನ್ನ ತೊರೆದು ಹೋದದ್ದು ನಾ ತಪ್ಪೆನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ
ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದಿ ಕೊಳ್ಳಲು
ಅವಕಾಶವಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು

ನಾ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮರಳಿಸಿದೆ.
ನಾ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗಾಗಿ
ಕಟ್ಟಿದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕನಸಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ?

ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ,
ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯತ್ತಿದ್ದಾಗು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ
ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೆನಪಾದರೂ ನಿನಗಿದೆಯಾ?

ತಪ್ಪು ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲಾ ನನ್ನದೇ
ಹಾಲಾಹಲವನ್ನು ಹಾಲೆಂದು ತಿಳಿದದ್ದು
ಮುಗ್ಢ ಮುಖ ನೋಡಿ ಮರುಳಾದದ್ದು

1 comment:

Anonymous said...

ee kavana oodi yako tumba manassige novahitu..
very tiuching

About Me

My photo
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಿರುಪದ್ರವಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ