Friday, 20 November 2009

ಮರೀಚಿಕೆ


ನಿನಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ನೀ ಬಂದು ನನ್ನ ಸೇರಿದಾಗ
ಎನು ಮಾಡಲೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಚಡಪಡಿಸಿದೆ

ನೀನು ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಾಳು ಸಕ್ಕರೆ ಜೀವನವೆಲ್ಲಾ ಅಕ್ಕರೆ
ಎಂಬ ಕನಸ ಕಂಡೆ ನೀ ಜೊತೆಯಾದ ಬಳಿಕ
ನಿನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೇಯೇ
ಮಧುರವೆನಿಸುತಿದೆ

ಕಂಡ ಕಂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತೆ
ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸುಖವ ಕಡೆಗಾಣಿಸಿ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆದೆ
ಇಂದು ನೀ ಜೊತೆಗಿರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ
ಹಗಲುಗನಸಾಗಿದೆ

4 comments:

Anonymous said...

:-) nice one

naveen said...

really true and amazing poem.......dats reality

naveen said...

Really amazing.Dats the reality

PrashanthKannadaBlog said...

That is interesting fact of life. We keep thinking about past and believe that it was better than today :-).

About Me

My photo
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಿರುಪದ್ರವಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ